نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بررسی مشکلات حوزه آب در جلسه ای با حضور مدیر عامل آب و فاضلاب استان و مدیر آب و فاضلاب شهرستان

بررسی مشکلات حوزه آب در جلسه ای با حضور مدیر عامل آب و فاضلاب استان و مدیر آب و فاضلاب شهرستانجلسه فرماندار شهرستان و بخشدار مرکزی  تفت با مدیر عامل آب و فاضلاب استان و مدیر آب و فاضلاب شهرستان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، این نشست که با حضور مدیر عامل آب و فاضلاب استان و مدیر آب و فاضلاب شهرستان تفت برگزار گردید، مسائل و مشکلات مربوط به حوزه آب شرب و کشاورزی روستاهای بخش مرکزی تفتمورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفته و تصمیماتی جهت رفع مشکلات موجود اتخاذ گردید..