نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید یک روزه بخشدار مرکزی تفت از روستاهای اسلامیه - دهشیر - مور - مزرعه کوهی - علی آباد

بازدید یک روزه بخشدار مرکزی تفت از روستاهای اسلامیه - دهشیر - مور - مزرعه کوهی - علی آبادگزارش تصویری بازدید یک روزه بخشدار مرکزی تفت از روستاهای اسلامیه - دهشیر - مور - مزرعه کوهی - علی آباد :

 

- بازدید از مسجد امام حسن عسکری (ع) روستای اسلامیه

- بازدید از عملیات ساماندهی و بهسازی میدان جهاد و معابر روستای دهشیر

- بازدید از عملیات پیاده رو سازی روستای مور

- بازدید از عملیات ساماندهی معابر روستای مزرعه کوهی

- بازدید از مرکز بهداشت روستای علی آباد به همراه امام جمعه و رییس مرکزی بهداشت