نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید و پروژه پیشنهادی پارک بزرگ سانیج توسط فرماندار و بخشدار مرکزی تفت

بازدید و پروژه پیشنهادی پارک بزرگ سانیج توسط فرماندار و بخشدار مرکزی تفتفرماندار و بخشدار مرکزی تفت و هیات همراه از پروژه پیشنهادی پارک بزرگ سانیج بازدید به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت در این بازدید مسائل فنی و مشکلات پیش روی این پروژه بررسی ومورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت