نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مهندس شاملو معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور از روستای مبارکه و شریف آباد بخش مرکزی تفت

بازدید مهندس شاملو معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور از روستای مبارکه و شریف آباد بخش مرکزی تفتمهندس محمدرضا شاملو معاون عمران روستایی بنیاد مسکن، مهندس شنوایی مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی حوزه عمران روستایی کشور ، قربانیان مدیر کل بنیاد مسکن یزد، فرحبخش بنیاد مسکن تفت واحمدیان بخشدار مرکزی شهرستان تفت صبح پنجشنبه 30 دی ماه از طرح هادی روستاهای شریف آباد و  مبارکه تفت بازدید کردند.