نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد از غرفه بخش مرکزی تفت

بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد از غرفه بخش مرکزی تفتبه گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، مهندس سید حسینی، معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد از غرفه بخش مرکزی تفت در اولین نمایشگاه توانمندیهای روستایی یزد بازدید به عمل آورد.