نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان از خانه بوم گردی روستای باقی آباد و مسجد جامع روستای طزرجان

بازدید معاون اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان از خانه بوم گردی روستای باقی آباد و مسجد جامع روستای طزرجانبخشدار مرکزی تفت و معاون اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان یزد و رئیس میراث فرهنگی ،صنایع دستی  و گردشگری شهرستان تفت از خانه بوم گردی در روستای باقی آباد و همچنین  مسجد جامع روستای طزرجان بازدید به عمل آوردند.