نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید فرماندار و بخشدار مرکزی تفت از منطقه سانیج و پیگیری سرمایه گذاری در این منطقه

بازدید فرماندار و بخشدار مرکزی تفت از منطقه سانیج و پیگیری سرمایه گذاری در این منطقهفرماندار و بخشدار مرکزی تفت از منطقه سانیج بازدید و پیگیری سرمایه گذاری در این منطقه شدند.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، در این بازدید محل سرمایه گذاری و چند طرح سرمایه گذاری در این منطقه مورد بازدید و بررسی کارشناسی قرار گرفت.