نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دهیاران استان هرمزگان از پارک روستای خلیل آباد و بافت تاريخي روستای اسلاميه

بازدید دهیاران استان هرمزگان از پارک روستای خلیل آباد و بافت تاريخي روستای اسلاميهتعداد ده نفر از دهیاران استان هرمزگان روز دو شنبه 5/5/94 در يك بازديد دورهاي از بخش مركزي تفت از پارک در حال احداث روستای خلیل آباد و بافت تاريخي روستای اسلاميه بازديد بعمل آوردند.

در ابتداي اين برنامه، دهیاران استان هرمزگان از پارک در حال احداث روستای خلیل آباد بازديد كردند.

این پارک در زمینی به مساحت 3000 متر مربع با استفاده از مصالح بومی سنگ مالون ولاشه توسط شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی در حال اجرا می باشد که در این بازدید بخشدار محترم بخش مرکزی تفت در مرحله پروژه حضور یافت و ضمن خوش آمدگویی به مهمانان توضیحاتی در خصوص بخش مرکزی تفت , دهیاریها , شرکت تعاونی و پروژه های عمرانی ارایه نمود.

در ادامه بازدید دهیاران هرمزگان به همراه مديركل امور روستايي و شوراهاي استانداري از روستای هدف گردشگری و بافت تاریخی اسلامیه بازدید نمودند. در این برنامه ضمن بازدید از چنار 1500 ساله اسلاميه و زورخانه و خانه هاي قديمي بازسازي شده ، آثار و بافت تاریخی روستا ، بخشدار مركزي تفت و دهیار روستا در خصوص روستای اسلامیه توضیحاتی ارایه نمودند و  همچنين در طي اين برنامه از میهمانان توسط گروه سرود و مرشد زورخانه استقبال نمودند.

در انتهاي برنامه نيز ضمن تشكيل جلسه پرسش و پاسخ، جناب آقاي مقيمي مديركل امور روستايي و شوراهاي استانداري ضمن توضيح پيرامون عملکرد دهیاریهای استان و برنامه های دفتر امورروستایی به توضيح پاره اي مسائل بخش پيرامون روستا هاي بخش مركزي بخش مركزي تفت ولزوم پرداختن به توسعه پايدار در روستاها پرداخت.