نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بخشدار مرکزی و رییس کتابخانه های تفت از کتابخانه عمومی سیدالشهداء و پروژه بازسازی قدمگاه امام رضا(ع) اسلامیه

بازدید بخشدار مرکزی و رییس کتابخانه های تفت از کتابخانه عمومی سیدالشهداء و پروژه بازسازی قدمگاه امام رضا(ع) اسلامیهبه گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت،  بخشدار مرکزی تفت و رییس کتابخانه های تفت از کتابخانه عمومی سیدالشهداء اسلامیه و همچنین از مراحل پیشرفت پروژه بازسازی قدمگاه امام رضا(ع) اسلامیه بازدید و به بررسی مشکلات و نکات قابل توجه آن ها پرداختند.