نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بخشدار مرکزی تفت و کارشناسان بخشداری از روستای مبارکه

بازدید بخشدار مرکزی تفت و کارشناسان بخشداری از روستای مبارکهبخشدار مرکزی تفت و کارشناسان بخشداری از روستای مبارکه و پروژه های روستا  چهار شنبه 2/10/94در بازدید به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومي بخشداري مركزي تفت در این بازدید ضمن بررسی بررسی مسائل و مشکلات روستا، از پروژه سنگفرش بافت قدیم مبارکه، پروژه بهسازی اطراف سرو دوقلوی قدیمی مبارکه و همچنین پروژه های اولویت دار روستا از جمله  محل احداث پارک مبارکه بازدید بعمل آمد.