نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بخشدار مرکزی تفت به همراه امام جمعه و دهیار نصرآباد از کتابخانه عمومی کوثر نصرآباد

بازدید بخشدار مرکزی تفت به همراه امام جمعه و دهیار نصرآباد از کتابخانه عمومی کوثر نصرآبادبه مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی  بخشدار مرکزی تفت به همراه امام جمعه و دهیار نصرآباد از کتابخانه عمومی کوثر نصرآباد بازدیدکردند.

در این بازدید ضمن بررسی مسائل و مشکلات این کتابخانه، از مسئول این کتابخانه سرکار خانم سمانه خوشبخت با اهدای لوح سپاس و هدیه ای قدردانی گردید.