نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بخشدار مرکزی تفت به همراه اعضای شورای اسلامی بخش از روستاهای فاقد شورای منطقه سانیج و دیدار با اهالی و بررسی مسائل و مشکلات

بازدید بخشدار مرکزی تفت به همراه اعضای شورای اسلامی بخش از روستاهای فاقد شورای منطقه سانیج و دیدار با اهالی و بررسی مسائل و مشکلاتبخشدار مرکزی تفت به همراه اعضای شورای اسلامی بخش از روستاهای فاقد شورای منطقه سانیج بازدید به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، در این بازدید كه با حضور بخشدار مرکزی تفت و اعضای شورای اسلامی بخش مرکزی از روستاهای منطقه سانیج (از جمله دشتک علیا؛دشتک سفلی؛دره شیر؛باغ کهله؛مزرعه رشتی ؛مزرعه حسن و ...) صورت گرفت، با اهالی روستاهای این منطقه دیدار و گفتگو به بررسی مسائل و مشکلات این روستاها پرداخته شد.