نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بخشدار مرکزی تفت از پروژه های عمرانی روستاهای طزرجان و باقی آباد

بازدید بخشدار مرکزی تفت از پروژه های عمرانی روستاهای طزرجان و باقی آباد 

بخشدار مرکزی تفت  از پروژه های عمرانی روستاهای طزرجان و باقی آباد بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان مراحل کار و مشکلات این پروژه ها  قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، "علی احمدیان" علاوه بر بازدید از پروژه های عمرانی روستاهای طزرجان و باقی آباد ، از خانواده دارای دو معلول روستای باقی آباد و یک پروژه بومگردی در این روستا نیز بازدید به عمل آورده و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات قرار گرفت.