نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بخشدار مرکزی تفت از واحد تولیدی کبیر صنعت مبارکه

بازدید بخشدار مرکزی تفت از واحد تولیدی کبیر صنعت مبارکهبخشدار مرکزی تفت از واحد تولیدی کبیر صنعت مبارکه بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، در این بازدید از این واحد تولیدی که به تولید رک های کامپیوتر و مخابرات و کابل نوری در استان می پردازد مشائل و مشکلات تولید بررسی و تمهیدات لازم اندیشیده شد.