نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بخشدار مرکزی تفت از نصرآباد و امام زاده و مسجد جامع و دیدار با امام جمعه و اعضای شورای اسلامی نصرآباد

بازدید بخشدار مرکزی تفت از نصرآباد و امام زاده و مسجد جامع و دیدار با امام جمعه و اعضای شورای اسلامی نصرآبادبازدید بخشدار مرکزی تفت از نصرآباد و امام زاده و مسجد جامع و دیدار با امام جمعه و اعضای شورای اسلامی نصرآباد و بررسی مسایل و مشکلات روستا

در این بازدید بخشدار مزکزی تفت و امام جمعه نصرآباد،  از امام جماعت مسجد جامع نصرآباد حجت الاسلام ملانوری نیز عیادت کردند