نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بخشدار مرکزی تفت از عملیات عمرانی صادق آباد و محمد آباد صدری و مور علی آباد

بازدید بخشدار مرکزی تفت از عملیات عمرانی صادق آباد و محمد آباد صدری و مور علی آبادبخشدار مرکزی تفت از چند پروژه عمرانی روستاهای صادق آباد و محمد آباد صدری و مور علی آباد بازدید به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، بخشدار مرکزی تفت ضمن بازدید از خیابان های جدید الاحداث و نحوه جدول گذاری و زیرسازی آنها، از پارک میان محله ای روستا به متراژ 1600 مترمربع و زمین ورزشی جدیدالاحداث روستا به متراژ 3500 مترمربع شامل زمین فوتسال استاندارد و سکوهای تماشاگران و پیست دو میدونی اطراف زمین نیز بازدید به عمل آورد و از پیشرفت فیزیکی پروژه های مذکور و مشکلات آن مطلع و با بررسی و تبادل نظر با دهیاری روستا، راه کارهای رفع مشکلات پیش رو را بررسی نمود.

علی احمدیان همچنین از پروژه های ساماندهی اطراف استخر محمد آباد صدری و آسفالت جاده مور به عسکریه نیز بازدید و در جریان میزان پیشرفت و مشکلات این پروژه ها نیز قرار گرفت.