نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بخشدار مرکزی تفت از عملیات عمرانی روستاهای دهشیر، عشق آباد و دره زرشک و بررسی مسائل و مشکلات

بازدید بخشدار مرکزی تفت از عملیات عمرانی روستاهای دهشیر، عشق آباد و دره زرشک و بررسی مسائل و مشکلاتبخشدار مرکزی تفت از عملیات عمرانی روستاهای دهشیر، عشق آباد و دره زرشک بازدید  و مسائل و مشکلات آنها را بررسی نمود.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، علی احمدیان در این بازدید دوره ای از موارد ذیل بازدید نمود :

??زیرسازی معابر و احداث مسجد عشق آباد

?? عملیات لوله گذاری آبیاری تحت فشار و بازدید از منزل چند تن از اهالی و همچنین دبیرستان خاتمی دهشیر

?? عملیات عمرانی دره زرشک