نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بخشدار مرکزی تفت از روستای مزرعه کوهی

بازدید بخشدار مرکزی تفت از روستای مزرعه کوهیبخشدار مرکزی تفت از روستای مزرعه کوهی بازدید و مسائل و مشکلات روستا را با حضور اعضای شورا ودهیار مورد بررسی قرار داد