نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بخشدار مرکزی تفت از روستای سانیج

بازدید بخشدار مرکزی تفت از روستای سانیجبه گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، در این دیدار دوره ای که با حضور بخشدار مرکزی تفت و مسئول فنی دهیاریها انجام گرفت، مسائل و مشکلات موجود با حضور رییس شورای اسلامی و دهیار وو اهالی روستا بررسی و راهکارهایی ارائه و تصمیماتی اتخاذ گردید