نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بخشدار مرکزی تفت از روستای جانبرازان ده بالا و پروژه های در دست احداث روستا

بازدید بخشدار مرکزی تفت از روستای جانبرازان ده بالا و پروژه های در دست احداث روستابه گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، در این دیدار  که با حضور بخشدار مرکزی تفت و مسئول فنی دهیاریها انجام گرفت، مسائل و مشکلات موجود با حضور اعضای شورای اسلامی و دهیار وو اهالی روستا بررسی و راهکارهایی ارائه و تصمیماتی اتخاذ گردید