نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بخشدار مرکزی تفت از روستاهای مزرعه مستوفی، طزرجان و بنستان و خانواده ای با 3 معلول در روستای طزرجان

بازدید بخشدار مرکزی تفت از روستاهای مزرعه مستوفی، طزرجان و بنستان و خانواده ای با 3 معلول در روستای طزرجان 
بخشدار مرکزی تفت از روستاهای مزرعه مستوفی، طزرجان و بنستان بازدید به عمل آورد.
به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت علی احمدیان در این بازدید ضمن بحث وگفتگو و رایزنی  با اعضای شورای روستاهای مربوطه،از خانواده ای با 3 معلول در روستای طزرجان بازدید و مسائل و مشکلات آنها را بررسی و قول مساعد پیگیری داد