نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بخشدار مرکزی تفت از روستاهای عبدالله و لای خواجه و صادق آباد کردآباد

بازدید بخشدار مرکزی تفت از روستاهای عبدالله و لای خواجه و صادق آباد کردآبادبه گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، در این دیدار دوره ای که با حضور بخشدار مرکزی تفت و مسئول فنی دهیاریها انجامگرفت، مسائل و مشکلات موجود با حضور دهیاران روستاهای مذکور و اهالی روستا بررسی و راهکارهایی ارائه و تصمیماتی اتخاذ گردید