نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بخشدار مرکزی تفت از روستاهای خود سفلی، شمس آباد و مزرعه امین و بررسی مسایل و مشکلات روستا

بازدید بخشدار مرکزی تفت از روستاهای خود سفلی، شمس آباد و مزرعه امین و بررسی مسایل و مشکلات روستابه گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، در این بازدید دوره ای  که با حضور بخشدار مرکزی تفت، ومسئول فنی بخشداری انجام گرفت، مسائل و مشکلات موجود با حضور دهیاران روستاهای خود سفلی، شمس آباد و مزرعه امین بررسی و راهکارهایی ارائه و تصمیماتی اتخاذ گردید