نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بخشدار مرکزی تفت از روستاهایی باغ مهدی و مزرعه حسن سانیج

بازدید بخشدار مرکزی تفت از روستاهایی باغ مهدی و مزرعه حسن سانیجبه گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، در این بازدید که با حضور بخشدار مرکزی تفت و مسئول فنی بخشداری انجام گرفت، مسائل و مشکلات روستا و اهالی در بحث گاز رسانی، آب، زیرسازی کوچه و ...  با حضور دهیاران این دو روستا و اهالی روستا بررسی و راهکارهایی ارائه و تصمیماتی اتخاذ گردید