نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بخشدار مرکزی از پروژه های عمرانی و مشکلات ناشی از سیل روستاهای دهستان دهشیر و علی آباد

بازدید بخشدار مرکزی از پروژه های عمرانی و مشکلات ناشی از سیل روستاهای دهستان دهشیر و علی آبادبخشدار مرکزی از پروژه های عمرانی و مشکلات ناشی از سیل روستاهای دهشیر، بیشه، بیدستان، امیر آباد از دهستانهای دهشیر و علی آباد بازدید به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، "عالی احمدیان" ضمن بازید از روستاهای دهستانهای دهشیر و علی آباد و مشکلات بوجود آمده برای اهالی در جریان سیل اخیر، از پروژه آسفالت معابر و قلعه دهشیر و یک کارگاه قالی بافی در دهشیر نیز بازدید به عمل آورد و در جریان مسائل و مشکلات بوجود آمده در حوزه قنات و رودخانه و منازل و جاده هایی که در اثر سیل اخیر دچار آسیب شده بودند قرار گرفت.

ضمنا جهت تخصیص اعتبار و تعیین پروژه های روستاهای فاقد دهیاری نیز از روستاهایی بازدید صورت گرفت.