نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بخشدار مرکزی از پروژه های روستاهای بخش مرکزی تفت

بازدید بخشدار مرکزی از پروژه های روستاهای بخش مرکزی تفتبه گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، "علی احمدیان" بخشدار مرکزی تفت  ضمن بازدید از پارک روستای فیض آباد، از پروژه های عمرانی روستاهای مزرعه آخوند، سانیج، حسین آباد، مهدی آباد نیزبازدید و ضمن بحث و تبادل نظر با دهیار واعضای شورای السامی این روستاها، دردیدارهای مردمی در جریان نظرات آنان قرار گرفته و با شناسایی مشکلات قول مساعد جهت مرتفع نمودن آنها داد.