نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بخشدار مركزي تفت و كارشناسان بخشداري از پروژه های عمرانی در دست احداث روستاهای بخش مرکزی تفت

بازدید بخشدار مركزي تفت و كارشناسان بخشداري از پروژه های عمرانی در دست احداث روستاهای بخش مرکزی تفت بخشدار مركزي تفت به همراه كارشناسان بخشداري طي بازديدي دوره اي از روستاهاي دهشیر، طزرجان، مزرعه میرزا محمد علی،اردان و  شریف آباد اردان ضمن بررسي مسائل و مشكلات روستا، پروژه هاي در دست اجراي روستاها را مورد بازدید و بررسي قرار داد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، در این بازدید علی احمدیان، بخشدار مرکزی تفت با دهیار و اعضای شورای اسلامی روستاهای مورد بازید دیدار و ضمن حضور در محل اجرای  پروژه عمرانی روستا و تبادل نظر پیرامون مسائل و مشکلات پیش رو و امور فنی اجرای آن، راهکارهای اجرای بهینه پروژه را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

در این برنامه 4 ساعته موارد ذیل مورد بازدید و بررسی قرر گفت :

-بازدید از معابر روستای اردان جهت انجام عملیات آسفالت

- بازدید از پارک روستای شریف آباد اردان و تعیین محل آسفالت آن.

-بازدید از عملیات آسفالت معابر روستای مزرعه میرزا محمد علی.

-بازدید از عملیات روکش  آسفالت معابر روستای دهشیر.

-بازدید از عملیات آسفالت معابر روستای طزرجان.