نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بخشدار مركزي تفت و كارشناسان بخشداري از پروژه های عمرانی در دست احداث روستاهای بخش مرکزی تفت

بازدید بخشدار مركزي تفت و كارشناسان بخشداري از پروژه های عمرانی در دست احداث روستاهای بخش مرکزی تفت بخشدار مركزي تفت به همراه كارشناسان بخشداري طي بازديدي دوره اي از روستاهاي همت آباد، دهشیر، اردان،  رمه کوه  و مزرعه میرزا محمد علی ضمن بررسي مسائل و مشكلات روستا، پروژه هاي در دست اجراي روستاها را مورد بازدید و بررسي قرار داد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، در این بازدید موارد ذیل مورد بازدید و بررسی قرر گفت :

- همت آباد : بازدید از پروژه آسفالت معابر روستا.

-مزرعه میرزا محمد علی : بازدید از مراحل جدول گزاری و همچنین معابر زیرسازی شده آماده آسفالت.

- دهشیر : بازدید از پروژه آسفالت معابر

- اردان : بازدید از زیرسازی معابر  و مسیر منتهی به گلزار روستا.

- رمه کوه : بازدید از پروژه احداث پارک روستا و مراحل آن.