نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بخشدار مركزي تفت به همراه كارشناسان بخشداري از پروژه های عمرانی در دست احداث و همچنین پروژه های پیشنهادی روستاهای بخش مرکزی تفت

بازدید بخشدار مركزي تفت به همراه كارشناسان بخشداري از پروژه های عمرانی در دست احداث و همچنین پروژه های پیشنهادی روستاهای بخش مرکزی تفت بخشدار مركزي تفت به همراه كارشناسان بخشداري پنجشنبه 95/2/23 طي بازديدي دوره اي از روستاهاي شریف آباد، علی آباد، دامک، مزرعه میرزا محمدعلی، اردان، دره زرشک، باغ مهدی ضمن بررسي مسائل و مشكلات روستا، پروژه هاي در دست اجراي روستاها را مورد بازدید و بررسي قرار داد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، در این بازدید موارد ذیل مورد بازدید و بررسی قرر گفت :

- شریف آباد :  بازدید از سنگفرش روبروی استخر و مسجد

- علی آباد :  بازدید از آسفالت روستا

- دامک :  بازدید از محل احداث پارک روستا

- مزرعه میرزا محمدعلی :  بازدید از جدول گزاری کوچه ها

- اردان :  بازدید از راه دسترسی به گلزار شهید و همچنین محل احداث میدان ورودی روستا

- دره زرشک :   بازدید از  پارک روستا

- باغ مهدی :  بازدید از قبرستان روستا و راه دسترسی به اراضی واگزاری بنیاد مسکن و همچنین پل احداثی توسط بنیاد مسکن (بدون رعایت موارد ایمنی )