نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بخشدار مركزي تفت به همراه كارشناسان بخشداري از روستاهای خشک آباد، حاجی علی عسکر، نصر آباد و علی آباد

بازدید بخشدار مركزي تفت به همراه كارشناسان بخشداري از روستاهای خشک آباد، حاجی علی عسکر، نصر آباد و علی آباد بخشدار مركزي تفت به همراه كارشناسان بخشداري طي بازديدي دوره اي از روستاهاي خشک آباد، حاجی علی عسکر، نصر آباد و علی آباد ضمن بررسي مسائل و مشكلات روستا، پروژه هاي در دست اجراي روستاها را مورد بازدید و بررسي قرار داد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، در این بازدید  مراحل پیشرفت و کیفیت پروژه های در دست اقدام و اتمام یافته موارد ذیل مورد بازدید و بررسی کارشناسی قرار گرفت :

بازدید از روستاهای خشک آباد : احداث سنگ جدول درحال اجرا توسط بنیاد مسکن

بازدید از روستای حاجی علی عسکر : احداث سنگ جدول  درحال اجرا توسط دهیاری روستا

بازدید از پروزه های در دست تکمیل روستای نصر آباد : تکمیل میدان ورودی روستا و میدان اصلی روستا و خیابان احداث شده از میدان به کمربندی و همچنین بازدید از پروژه زیباسازی اطراف چنار  قدیمی روستا

بازدید از  روستای علی آباد : تکمیل میدان ورودی روستا