نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بخشدار مركزي تفت به همراه كارشناسان بخشداري از روستاهای بنستان، باقی آباد و طزرجان

بازدید بخشدار مركزي تفت به همراه كارشناسان بخشداري از روستاهای بنستان، باقی آباد و طزرجان بخشدار مركزي تفت به همراه كارشناسان بخشداري چهارشنبه 95/1/18 طي بازديدي دوره اي از روستاهاي بنستان، باقی آباد و طزرجان ضمن بررسي مسائل و مشكلات روستا، پروژه هاي در دست اجراي روستاها را مورد بازدید و بررسي قرار داد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، در این بازدید موارد ذیل مورد بازدید و بررسی قرر گفت :

- بازدید از پروژه سنگفرش روستای بنستان و بررسی پروژه های اولویت دار روستا

- بازدید از پروژه آسفالت معابر اصلی روستای باقی آباد و بررسی مسائل و مشکلات روستا با حضور اهالی

- بازدید از پروژه های عمرانی روستا و بررسی تخلفات ساختمانی در سطح روستا