نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بخشدار بخش مركزي تفت از پروزه هاي عمراني روستاهاي دهستان علی آباد و دهشیر و پيشكوه

بازدید بخشدار بخش مركزي تفت از پروزه هاي عمراني روستاهاي دهستان علی آباد و دهشیر و پيشكوهبخشدار بخش مركزي تفت و کارشناس بخشداری از پروزه هاي عمراني روستاهاي دهستان علی آباد و دهشیر و پيشكوه دوشنبه 10/12/94 بازديد به عمل آوردند.

در این بازدید از پروژه های عمرانی روستاهای خشک آباد، اردان، شریف آباد اردان، مزرعه میرزامحمدعلی، علی اباد، فیض آباد، دره زرشک  به شرح ذیل بازدید بعمل آمد و به مسائل و مشکلات این روستاها رسیدگی شد :

 

-       بررسی و اولویت بندی اجرای پروژه های اولویت دار روستای خشک آباد

-        مراحل ساخت گلزار شهید و بهسازی معابر روستای اردان

-        مراحل ساخت گلزار شهید و پارک روستای شریف آباد اردان

-       مراحل بهسازی معابر روستای مزرعه میرزامحمدعلی

-       مراحل زیرسازی کوچه های روستای علی آباد

-       مراحل اجرای خیابان اصلی روستای فیض آباد و بررسی مسایل و مشکلات روستا

-       مراحل احداث پارک روستای دره زرشک