نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بخشدار از روستاهای اسلامیه و نصرآباد و دیدار با امام جمعه نصرآباد

بازدید بخشدار از روستاهای اسلامیه و نصرآباد و دیدار با امام جمعه نصرآبادبخشدار مرکزی تفت ضمن بازدید از پروژه های عمرانی روستاهای اسلامیه و نصرآباد و بررسی مسائل ومشکلات این روستاها، با امام جمعه نصرآباد نیز دیدار و گفتگو کرد.

علی احمدیان با همراهی دهیار و اعضای شورای اسلامی این 2 روستا و بازدید از پروژه های عمرانی آنها، به بررسی مسائل ومشکلات و قول مساعد جهت پیگیری و مرتفع ساختن آنها پرداخت.

 دیدار با امام جمعه نصرآباد و بررسی مسائل منطقه نیز از برنامه های دیگر بخشدار مرکزی تفت بود