نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بخشداران و دهیاران خراسان شمالی از بخش مرکزی تفت

بازدید بخشداران و دهیاران خراسان شمالی از بخش مرکزی تفتدر طی سفر آموزشی بخشداران و دهیاران خراسان شمالی از استان یزد، چهارشنبه 4/9/94 این گروه 60 نفره از بخش مرکزی تفت و مراکز تولیدی و صنعتی روستاهای بخش بازدید به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، این بازدید از صبح چهارشنبه آغاز و تا غروب آفتاب ادامه داشت، با حضور مدیر کل امور روستایی استانداری یزد، معاون مدیر کل، بخشدار مرکزی تفت، مدیر عامل شرکت تعاونی بخش مرکزی تفت، مدیرکل امور روستایی و بخشداران و دهیاران روستاهای استان خراسان شمالی از مراکز تولیدی و صنعتی روستاهای بخش مرکزی تفت از جمله واحد صنعتی پرورش کبک و بلدرچین و قرقاول پرند و مزرعه پروش شترمرغ زیبا پردیس ایساتیس بازدید به عمل آمد.

در این بازدید یک روزه بخشدار مرکزی تفت ضمن خوش آمد گویی به دهیاران و بخشداران استان خراسان شمالی و همچنین مدیر کل امور روستایی و هیئت همراه، به معرفی بخش مرکزی تفت و پتانسیلها و ظرفیت های سرمایه گذاری آن پرداخت و واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی بخش را شریانهای اقتصادی در کنار کارهای اقتصادی بومی نظیر کشاورزی و دامداری در سطح روستاهای بخش دانست. سپس ضمن بازدید از این دو واحد صنعتی و نیمه صنعتی، توضیحاتی در خصوص نحوه سرمایه گذاری و راه اندازی این واحد های تولیدی، مراحل کار و نحوه ایجاد اشتغال و سرمایه و همچنین نقاط ضعف و قوت آنها توسط بخشدار محترم و مسئول آن واحد به میهمانان داده شد.