نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بخشداران استان خوزستان از روستاهای هدف گردشگری اسلامیه و توران پشت تفت

بازدید بخشداران استان خوزستان از روستاهای هدف گردشگری اسلامیه و توران پشت تفتبخشداران استان خوزستان در سفری یک روزه، با همراهی معاون دفتر امور روستایی استانداری و بخشدار مرکزی تفت و دهیار روستاهای مربوطه، از روستاهای هدف گردشگری اسلامیه و توران پشت بازید به عمل آورند.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، این دهیاران از مراکز گردشگری و تاریخی و همچنین چند مرکز صنعتی و تولیدی این روستاها بازدید و دهیاران روستاهای اسلامیه و توران پشت توضیحاتی پیرامون اقدامات صورت گرفته در خصوص جذب بودجه و فعالیتهای عمرانی و فرهنگی به آنها ارائه نمودند.