نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از شرکت تولید لبنیات یزد سپار و پودر مروارید روستای مزرعه حاجی علی عسکر

بازدید از شرکت تولید لبنیات یزد سپار و پودر مروارید روستای مزرعه حاجی علی عسکربازدید فرماندار تفت و بخشدار مرکزی تفت  از شرکت تولید لبنیات یزد سپار و پودر مروارید روستای مزرعه حاجی علی عسکر و بررسی مسایل و مشکلات روستا صورت گرفت.