نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از روستای دره گازه و عمليات اجرايي بارك روستا

بازدید از روستای دره گازه و عمليات اجرايي بارك روستابخشدار مرکزی تفت و مدیر عامل شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی تفت از روستای دره گازه و عمليات اجرايي پروژه بارك روستا بازدید به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومي بخشداري مركزي تفت در این بازدید ضمن رسيدگي به مسايل و مشكلات روستا، از  عمليات اجرايي و مراحل پیشرفت پروژه بارك روستا كه توسط  شركت تعاوني دهياريها در حال اجرا مي باشد، نیز بازدید کارشناسی به عمل آمد و راهکارهای بهبود وضعیت اجرایی پروژه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.