نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از از پروژه محوطه سازی جلوی حسینیه روستای دره گازه و حضور در جمع اعضای شورای اسلامی و دهیار روستا

بازدید از از پروژه محوطه سازی جلوی حسینیه روستای دره گازه و حضور در جمع اعضای شورای اسلامی و دهیار روستابخشدار مرکزی تفت به همراه کارشناس فنی بخشداری و مدیر عامل شرکت تعاونی دهیاریها از پروژه محوطه سازی جلوی حسینیه روستا و مراحل اجرای آن بازدید بعمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، بخشدار مرکزی تفت ضمن بازدید از محوطه سازی جلوی حسینیه روستا و مراحل اجرای آن که توسط شرکت تعاونی دهیاریها در حال اجرا می باشد، در جمع اعضای شورای اسلامی و دهیار روستا حضور یافته و  به بررسی مسایل و مشکلات روستا پرداخت.