نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از از پروژه زیرسازی و آسفالت خیابان اصلی روستای حسن آباد دره زرشک و جلسه با اعضای شورای اسلامی و دهیار

بازدید از از پروژه زیرسازی و آسفالت خیابان اصلی روستای حسن آباد دره زرشک و جلسه با اعضای شورای اسلامی و دهیاربخشدار مرکزی تفت به همراه کارشناس فنی بخشداری و مدیر عامل شرکت تعاونی دهیاریها از پروژه زیرسازی و آسفالت خیابان اصلی روستای حسن آباد دره زرشک بازدید بعمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، بخشدار مرکزی تفت ضمن بازدید از زیرسازی و آسفالت خیابان اصلی روستا که توسط شرکت تعاونی دهیاریها اجرا گردیده است و بررسی پروژه های عمرانی در حال اجرا در این روستا همچون ساختمان دهیاری، در جمع اعضای شورای اسلامی و دهیار روستا حضور یافته و  به بررسی مشکلات و مسایل روستا پرداخت.