نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از آزادسازی معابر روستایی روستای سانیج

بازدید از آزادسازی معابر روستایی روستای سانیجبخشدار مرکزی تفت از روستای سانیج همراه با دهیار و عضو شورای اسلامی روستا بازدید به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، در این بازدید  مسائل و مشکلات روستا مورد بررسی قرار گرفت وو همچنین از آزادسازی معابر روستایی نیز بازدید بهعملآمد.