نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازديد نماينده مردم تفت و میبد در مجلس شوراي اسلامي از غرفه بخش مرکزي تفت

بازديد نماينده مردم تفت و میبد در مجلس شوراي اسلامي از غرفه بخش مرکزي تفتبه گزارش روابط عمومي بخشداري مرکزي تفت، دکتر کمال دهقانی، نماينده مردم تفت و میبد در مجلس شوراي اسلامي از غرفه بخش مرکزي تفت در اولين نمايشگاه توانمنديهاي روستايي يزد بازديد به عمل آورد.