نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازديد بخشدار مركزي تفت از اجراي آسفالت مجموعه روستاهاي ده بالا و ساخت و سازهاي غير مجاز

بازديد بخشدار مركزي تفت از اجراي آسفالت مجموعه روستاهاي ده بالا و ساخت و سازهاي غير مجازبخشدار بخش مركزي تفت از اجراي آسفالت مجموعه روستاهاي ده بالا كه توسط شركت تعاوني دهياريهاي بخش مركزي تفت در حال اجرا مي باشد بازديد بعمل آورد.

به گزارش روابط عمومي بخشداري مركزي تفت، علاوه بر بازديد از زيرسازي و آسفالت روستاهاي مجموعه ده بالا از جمله مزرعه آمحسن كه توسط شركت تعاوني دهياريهاي تفت در حال اجرا مي باشد، از ساخت و سازهاي غير مجاز روستاي توده و ...  نيز بازديد بعمل آمد.