نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازديد بخشدار مركزي از روستاهاي دهستان هاي دهشير و علي آباد

بازديد بخشدار مركزي از روستاهاي دهستان هاي دهشير و علي آبادبخشدار مركزي تفت به اتفاق كارشناسان بخشداري روز دوشنبه 18/12/93 از دهستان هاي دهشير و علي آباد بازديد به عمل آوردند.

در اين برنامه ضمن بازديد از پارك در حال احداث و قلعه در حال مرمت روستاي دهشير،از بلوار و ميدان ورودي اين روستا نيز بازديد به عمل آمد و تذكرات لازم به  دهيار جهت آماده سازي ورودي و مراكز تفريحي، اقامتي و گردشگري روستا جهت استقبال از ميهمانان نوروزي داده شد.

همچنين از حمام قديمي اين روستا كه كار مرمت آن پايان يافته و در حال آماده سازي به عنوان مكان ورزش هاي باستاني مي باشد نيز بازديد شد.

در ادامه  از عمليات اجرايي لوله گذاري جهت گازرساني به روستاي اردان دهستان دهشير و همچنين شروع بكار پروژه احداث پارك و ساماندهي اطراف استخر روستاي شريف آباد اردان نيز بازديد به عمل آمد.

بازديد از پروژه مرمت سردرب قلعه روستا عباس آباد دهستان علي آباد و همچنين بازديد از ساخت و سازهاي غير مجاز در باغات روستاي تقي آباد علي آباد و روستاي دامك علي آباد نيز انجام گرفت و تذكرات لازم جهت آماده سازي ورودي روستا براي استقبال از ميهمانان نوروزي داده شد.