نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه انجمن میراث فرهنگی بخش مرکزی تفت

اولین جلسه انجمن میراث فرهنگی بخش مرکزی تفتدر اجرای سیاستهای دولت تدبیر و امید در خصوص احیای مجدد انجمنهای میراث فرهنگی و اجرای اساسنامه این انجمن ها که با هدف تقویت و تحکیم هویت فرهنگی و حفاظت از آثار ارزشمندتاریخی و فرهنگی تدوین شده است، اولین جلسه انجمن میراث فرهنگی بخش مرکزی شهرستان تفت با حضور بخشدار مرکزی تفت و اعضای انجمن در محل بخشداری مرکزی تفت تشکیل گردید

در اين جلسه كه با حضور بخشدار مرکزی، رییس میراث فرهنگی شهرستان و اعضای انجمن در بخشداری مرکزی تفت یکشنبه مورخ 10/8/94 در بخشداری مرکزی تفت تشکیل شد، بخشدار مرکزی تفت ضمن تقدیر و تشکر از حضور اعضاء ، گردشگری در روستاهای بخش مرکزی تف را یکی از محورهای توسعه شهرستان دانست و اظهار داشت : با توجه به تعداد آثار تاریخی و فرهنگی در روستاها، بخش مرکزی تفت را در بحث گردشگری بسیار مستعد دانست و اظهار امیدواری نمود با احیای این انجمن استفاده از نقطه نظرات صاحبنظران، ضمن شناسایی این آثار، نسبت به حفظ و پاسداری از آثار تاریخی و میراث قدیمی و انتقال آن به نسل آینده زمینه حضور گردشگران را در منطقه فراهم نمایند.

به گزارش روابط عمومي بخشداري مركزي تفت، در اين جلسه علی احمدیان همچنین بر جلب حمایت های مادی و معنوی مردم جهت حفظ، احیاء و معرفی این آثار تاکید نمود.

در پایان ضمن تصمیم گیری در خصوص ترکیب اعضاء انجمن مقرر گردید نسبت به تشکیل بانک اطلاعاتی آثار میراث فرهنگی و گردشگری بخش و پیگیری تشکیل انجمن های میراث فرهنگی روستاهای این بخش اقدام گردد.