نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاح پارک کودک و آسفالت معابر روستای سعدآباد

افتتاح پارک کودک و آسفالت معابر روستای سعدآبادبا حضور فرماندار و بخشدار مرکزی تفت و جانشین فرمانده سپاه ناحیه تفت پارک کودک و آسفالت معابر روستای سعدآبادافتتاح  شد.