نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاح ساختمان شورای اسلامی نصر آباد و آسفالت روستاهای محسن آباد، مزرعه اخوند و صالح اباد

افتتاح ساختمان شورای اسلامی نصر آباد و آسفالت روستاهای محسن آباد، مزرعه اخوند و صالح اباد



افتتاح ساختمان شورای اسلامی نصر آباد و آسفالت روستاهای محسن آباد، مزرعه اخوند و صالح اباد با حضور فرماندار و بخشدار مرکزی تفت و امام جمعه نصرآباد و جانشین فرمانده سپاه ناحیه تفت