نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز عمليات ساماندهي ميدان مركزي نصر آباد

آغاز عمليات ساماندهي ميدان مركزي نصر آبادبخشدار مرکزی تفت در بازدید از عملیات ساماندهی میدان مرکزی نصر آباد بر تسریع در انجام این پروژه با توجه به ایجاد ترافیک ضمن رعایت ضوابط فنی و ایمنی تاکید کرد.

وي تصريح كرد با توجه به ساخت و سازهاي انجام گرفته در اطراف ميدان، براي ميدان مذكور دو طرح به تصويب كميسيون تغيير كاربري و شوراي ترافيك شهرستان خواهد رسيد كه طرح اول صرفا طرح ساماندهي مي باشد و با شعاع 8 متر ميدان ساماندهي شده و با كمترين ميزان تخريب در اطراف ميدان روبرو هستيم و طرح اصلي ميدان با شعاع 22 متر طراحي گرديده است كه در آينده پس از آزادسازي اراضي اجرا خواهد شد.