نمایشگر یک مطلب

وظایف دهیاری ها

ماده 10 – وظایف تفصیلی دهیار و دهیاری جهت اداره و حفظ توسعه پایدار روستا بر اساس قانون شوراها و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است :

 • 1- بهبود وضع زیست محیطی روستا
 • 2- كمك به شورا در خصوص بررسی و شناخت كمبودها ، نیازها و نارسایی های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و امور رفاهی روستا و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلی و عملی در زمینه های یاد شده و ارائه آن به مسئولان ذی ربط جهت اطلاع و برنامه ریزی و اقدام لازم
 • 3- تشویق و ترغیب روستاییان به انجام اقدامات لازم در جهت رعایت سیاست های دولت
 • 4- مشاركت و همكاری با شورا در جهت پیگیری اجرای طرح های عمرانی اختصاص یافته به روستا
 • 5- همكاری موثر با سازمان ثبت احوال در جهت تثبیت موالید و متوفیات و تهیه آمار مربوط
 • 6- تامین اراضی مورد نیاز مرتبط با اهداف و وظایف دهیاری پس از اخذ مجوز قانونی
 • 7- همكاری موثر با مسئولان ذی ربط در جهت حفظ و نگهداری منابع طبیعی واقع در محدوده قانونی و حریم روستا
 • 8- تشویق و ترغیب روستاییان به توسعه صنایع دستی و اهتمام به ترویج ، توسعه و بازاریابی محصولات كشاورزی و دامی روستا
 • 9- اجرای مصوبات شورا
 • 10- همكاری با نیروی انتظامی و ارسال گزارش پیرامون وقوع جرایم و اجرای مقررات خدمت وظیفه عمومی ،‌حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی
 • 11- اعلام فرامین و قوانین دولتی مربوط و پیگیری حسن اجرای آن ها .
 • 12- مراقبت ، حفظ و نگهداری اموال و تاسیسات عمومی در اختیار دهیاری
 • 13- همكاری با سازمان ها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم برای ایفای وظایف آ ن ها
 • 14- مراقبت بر اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تامین بهداشت محیط
 • 15- ارسال گزارش های درخواست شده به شورا در موعد مقرر توسط دهیار
 • 16- حضور دهیار در زمان و مكان مقرر و پاسخگویی به سوالات در صورت تقاضای شورا
 • 17- ارسال گزارش ماهانه فعالیت های دهیاری برای شورا و رونوشت آن به بخشداری
 • 18- تهیه تعرفه عوارض با همكاری شورا و ارائه آن به شورای اسلامی بخش به منظور تصویب و طی سایر مراحل قانونی
 • 19- وصول عوارض مصوب مراجع قانونی و مصرف آن در موارد معین
 • 20- مراقبت بر وضعیت بهداشتی گرمابه ها ، نانوایی ها ، قصابی ها ، قهوه خانه ها و فروشگاه های مواد غذایی و بهداشتی بر اساس ضوابط و مقررات مربوط و معرفی اماكن غیر بهداشتی به مسئولان ذی ربط
 • 21- برآورد ، تنظیم و ارائه بودجه سالانه دهیاری و متمم و اصلاح آن به شورا جهت تصویب
 • 22- اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام روستا با تصویب شورا
 • 23- فراهم نمودن زمینه ایجاد خیابان ها ، كوچه ها میدان ها ، پارك ها ، فضاهای سبز ، ورزشی و آموزشی ف مراكز تفریحی عمومی و مجاری آب و توسعه معابر و اجرای آن ها از طریق دهیاری و همكاری در زمینه طرح بهسازی روستا
 • 24- تنظیف ، نگهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی ومجاری آب ها و فاضلاب و لایروبی قنوات مربوط به روستا و تامین آب و روشنایی در حد امكان
 • 25- كمك در احداث تاسیسات تولید و توزیع آب ، برق و مخابرات و تعیین نرخ آن در روستا تا زمان اقدام مراجع ذی ربط (وزارتخانه های جهاد كشاورزی ، نیرو ، پست و تلگراف و تلفن و شركت آب و فاضلاب روستایی)
 • 26- مراقبت بر بهداشت ساكنان روستا و تشریك مساعی با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی برای واكسیناسیون در جهت پیشگیری از بیماری های واگیر
 • 27- جلوگیری از تكدی گری و واداشتن متكدیان به كار
 • 28- انجام معاملات دهیاری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول ، مقاطعه ، اجاره و استجاره
 • 29- ایجاد و سازماندهی غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آن ها
 • 30- اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ روستا از خطر سیل و حریق و رفع خطر از بناها و دیوارهای شكسته و خطرناك واقع در معابر و اماكن عمومی و تسطیح چاه ها و چاله های واقع در معابر بر اساس مصوبات شورا
 • 31- همكاری در جلوگیری از شیوع بیماری های انسانی و حیوانی واگیر و مشترك انسان و دام ، اعلام مشاهده این گونه بیماری ها به مراكز بهداشتی درمانی و دامپزشكی محل یا سایر مراكز ذی ربط ، اهتمام به دور نگهداشتن بیماران مبتلا ، معالجه و دفع حیوانات مبتلا به امراض واگیر ، بلاصاحب یا مضر
 • 32- تشریك مساعی با سازمان میراث فرهنگی در حفظ بناها و آثار باستانی روستا و همكاری با مسئولان ذی ربط برای اداره ، احداث ، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات عمومی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و رفاهی مورد نیاز روستا در حد امكانات
 • 33- صدور پروانه برای ساختمان هایی كه در محدوده قانونی روستا ساخته می شوند با رعایت مقررات مندرج در آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها موضوع تصویب نامه شماره 4940 مورخ 22/2/1355 و سایر مقررات
 • 34- همكاری با شورای بخش و بخشداری به منظور بررسی و صدوزر پروانه های كسب
 • 35- معرفی خانواده های بی سرپرست و بی بضاعت به سازمان بهزیستی كشور و كمیته امداد امام خمینی و مساعدت به آن ها در حد امكانات
 • 36- همكاری در نگهداری و تسطیح راه های واقع در حریم اراضی روستا از طریق خودیاری اهالی روستا و دستگاه های ذی ربط
 • 37- مساعدت و همكاری با كشاورزان در جهت معرفی محصولات كشاورزی و تولیدات صنعتی و صنایع دستی روستا در مراكز شهری و نمایشگاه های ذی ربط
 • 38- پیگیری و مساعدت در جهت ایجاد موسسات خیریه و صندوق های قرض الحسنه و موسسات فرهنگی
 • 39- همكاری با واحدهای امداد رسانی در هنگام وقوع حوادث و سوانح غیر مترقبه و. بلایای طبیعی
 • 40- گزارش پیشرفت یا عدم پیشرفت فیزیكی طرح ها به شورا و بخشدار و پیشنهاد راه كارهای مناسب برای تسریع در اجرای آن ها در جهت اجرای بند (ه) ماده (68) قانون شوراها
 • 41- همكاری با دستگاه های ذی ربط در جهت تهیه و اجرای طرح هادی روستا و تهیه پیشنهادهای لازم و تعیین كاربری اراضیواقع در روستا به منظور گنجاندن آن در طرح هادی و اجرای ضوابط مصوب مربوط با موافقت شورا
 • 42- مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات شورای اسلامی بخش و روستا نسبت به ارزانی و فراوانی خوار و بار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد شده و معدوم نمودن آن ها با هماهنگی مراجع قانونی ذی ربط
 • 43- همكاری با مراجع در جهت تسهیل دسترسی مردم روستا به آرد و نان مرغوب
 • 44- پی گیری و ایجاد زمینه نظارت بر امور بهداشتی روستا از قبیل كشتار بهداشتی دام و عرضه گوشت
 • 45- اجرای مقررات دهیاری كه جنبه عمومی دارد و به تصویب شورا و تایید شورای اسلامی بخش رسیده ، پس از اعلام برای كلیه ساكنان روستا لازمالرعایه است .
 • 46- پیشنهاد نام گذاری معابر و اماكن و تاسیسات روستا به شورا جهت بررسی و ارایه آن ها به شورای اسلامی بخش جهت سیر مراحل لازم
 • 47- شناسایی زمینه های اشتغال و مساعدت در جهت تامین كار برای افراد جویای كار با همكاری دستگاه های ذی ربط

 

 

بودجه سالانه دهیاری عبارتست از یك برنامه جامع مالی كه در آن كلیه خدمات و فعالیت ها و اقداماتی كه باید در سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تأمین هزینه انجام آن ها پیش بینی می شود.

بودجه دهیاری باید براساس برنامه ها و وظایف و فعالیت­های مختلف و هزینه هر یك از آن­ها تنظیم گردد.

1-4-1-جایگاه بودجه­ریزی در برنامه پنج­ساله دهیاری­ها

1-1-4-1-توسعه روستایی

توسعه روستایی راهبردی است جهت بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستاییان كه هدف آن افزایش توانایی­های جامعه روستایی به منظور رفع نیازهای مادی و معنوی در جهت رشد و تعالی می­باشد. برای تحقق این امر برنامه و برنامه­ریزی امری ضروری می­باشد.

2-1-4-1-برنامه

برنامه فرایندی است كه دارای سلسله مراتب در یك ارگانیسم می­باشد كه بتواند نظم و ترادف اجرایی را كنتـــرل كند. به طور كلی می­توان گفت برنامه نمایش منظم و با رعایت سلسله مراتب فعالیت­های مربوط به یك رشته تصمیمات منظم و مرتبط بر حسب دوره­های زمانی مختلف می­باشد.

3-1-4-1-تدوین برنامه اجرایی

مجری یا مجریان كلیدی در حقیقت كسانی هستند كه بر اساس قوانین و مقررات یا بر اساس اختیارات و توانایی های كه دارند، مسئول اجرای برنامه هستند كه در برنامه توسعه روستایی باید كلیه پروژه های ممكن برای اجرا و تحقق اهداف برنامه دهیاری مانند پروژه­های بهسازی روستا، مسكن، حمل و نقل، كشاورزی، صنعت، و... مورد شناسایی قرار گرفته و سپس با مسئولین دستگاه­های اجرایی مختلف مرتبط با پروژه مورد بحث و بررسی قرار گیرند و نهایتاً پروژه­هایی كه امكان پذیرتر بوده و از نظر مردم مهم­تر و ضروری­تر هستند انتخاب شده و اجرا گردند

4-1-4-1-اهداف و ضرورت تدوین برنامه توسعه روستا

اهداف زیر از جمله هدف­های اساسی در تدوین برنامه روستا می­باشد:

 • برنامه توسعه روستایی، طرحی برای کمک به جوامع روستایی و فعالیت­های روستایی می­باشد. این برنامه کلیه عناصر مو جود در مناطق روستایی را دور هم جمع نموده و طرح­های استراتژیک توسعه در سطح روستا را اجرا می­نماید.
 • برنامه روستایی زمینه ساز تشویق و ترغیب روستاهایی خودکفا، متنوع، پویا و با فعالیت های اقتصادی پایدار و سودآور است.
 • برنامه توسعه روستا یک فرآیند منظم است که به ساکنان مناطق روستایی امکان می­دهد به شناسایی و حل مشکلات روستای خود بپردازند. این برنامه توسعه مردم و نمایندگان مناطق روستایی تهیه شده و حاکی از تمایل آن­ها به اجرای آن خواهد بود.
 • برنامه توسعه روستا زمینه­ساز ساماندهی امور روستاها از طریق همیاری مردم روستا است، به طوری که گروه­ها و فعالیت­های مختلف در مناطق روستایی را هماهنگ و مرتبط خواهد ساخت.
 • افزایش اعتماد به نفس و احترام به خویشتن در بین روستاییان و ایجاد همبستگی متقابل بین مردم روستا با سطوح بالاتر تصمیم­گیری از پیامدهای برنامه توسعه روستا است.

مشارکت موثر مردم در فرآیند تهیه برنامه، تصمیم­گیری و اجراء از دیگر نتایج برنامه توسعه روستایی است. منظور از مردم، اکثریت مردم هستند و هدف از مشارکت مردم در فرآیند تصمیم­گیری مشارکت از روی رغبت و داوطلبانه است. چرا که مشارکت با اجبار، مشارکت پایدار و مثبت نیست. در ضمن جوهر و ماهیت مشارکت در تصمیم­گیری متجلی است، یعنی مردم روستا از این طریق در تصمیم­گیری­های اقتصادی و اجتماعی و عمرانی روستا شرکت نموده و نظر جمعی آنان در این امور به وسیله خودشان اجرا خواهد شد.

در نهایت رسیدن جامعه روستایی به توسعه در تمامی ابعاد سازمانی، اقتصـادی، اجتـماعی و عمـرانی از نتایج برنـامه توسعه روستایی می­باشد که بهترین و آسان­ترین روش از طریق بسیج تمامی مردم روستادر رسیدن به این اهداف می­باشد که شوراهای روستایی و دهیاران می­توانند محرکین اصلی این امر باشند. (دستورالعمل تدوین برنامه پنج ساله دهیاری ها، صص5-7)

5-1-4-1-تعیین نحوه­ی اعتبار هر پروژه

اكثر برنامه­ها برای اجرا نیاز به تأمین اعتبار دارند. منابع تأمین اعتبار مورد نیاز را می­توان به صورت ذیل دسته بندی نمود:

1. منابع دولتی: كمك­های دولتی برای اجرای طرح­های خدماتی و عمرانی در قالب بودجه­های سالانه.

2.   اعتبارات بانكی: دریافت وام از بانك­ها و مؤسسات اعتباری.

3.   كمك­های مردمی و سازمان­ها و مؤسسات غیر دولتی.

4.   درآمد حاصل از وصول بهای خدمات ارائه شده به وسیله دهیاری­ها.

5.   عوارض صدور پروانه ساختمان.

در این خصوص باید به تفكیك، میزان اعتبار مورد نیاز هر پروژه و محل و نحوه تأمین آن را تا حد امكان به صورت دقیق مشخص نمود. شفافیت و دقت در تدوین این قسمت برنامه و پیش­بینی محل مناسب و حتمی برای تأمین اعتبار مورد نیاز، امكان دستیابی به اعتبارات برنامه و در نتیجه دستیابی با اهداف طرح را افزایش می­دهد.

6-1-4-1-تعیین و اجرای پروژه­ها

پس از آن كه مشكلات روستا اولویت­بندی شد و برای حل این مشكلات پروژه­هایی قابل اجرا می­شوندكه این پروژه­ها گام به گام به اجرا در می­آیند و در زمان شروع و پایان هر مرحله و نیز میزان و منبع اعتبار آن جداولی تهیه می­شود كه در ادامه تشریح می­شوند.