نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پايان عمليات آسفالت كوچه اصلي روستاي باغ مهدي


عمليات آسفالت كوچه اصلي روستاي باغ مهدي به پايان رسيد. در اين پروژه 3199.4 متر مربع از معابر روستا زيرسازي و آسفالت گرديد.