نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی تفت


جلسه کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی تفت سه شنبه 3/4/97 در محل بخشداري مركزي تفت تشكيل شد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، در این سلسله جلسات كه با حضور بخشدار مرکزی تفت، دادستان شهرستان و نماینده شورای اسلامی تفت و کارشناس فنی بخشداری و تشكيل گرديد، ضمن بررسي و تصمصم گيري در خصوص برخي از موارد كلي و مشترك دهياريها، تعدادي از مصوبات شوراهاي اسلامي روستاهای بخش مرکزی تفت مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مواردي كه بر خلاف قانون بودجه دهياريها و يا ساير قوانين جاري دهياريها بود صورتجلسه گرديد.